//Gacko dobilo budžet za 2020

Gacko dobilo budžet za 2020

Odbornici SO-e Gacko na 22. redovnoj sjednici, većinom glasova, su usvojili  Budžet opštine Gacko za 2020. godinu u iznosu od  12  094 000 KM. Ukupni prihodi su planirani u iznosu 10. 547 000 KM, odnosno 4,38% više u odnosu na prošlogodišnji budžet. Na poreske prihode otpada 4.717 500 KM, na neporeske 5 558 000 KM a ostatak novca se odnosi na grantove i transfere unutar jedinica vlasti.

Što se neporeskih prihoda tiče najznačajniji su prihodi od koncesione naknade za korišćenje elektroenergetskih objekata ostvarenih po osnovu Zakona o koncesijama i planirani su u iznosu od 4. 870 000 KM i veći su za 120 000 maraka u odnosu na budžet iz prethodne godine. Povećanje je planirano, kako je rekao načelnik za privredu, finansije i društvene djelatnosti Dragan Papović, imajući u vidu činjenicu da je koncesionar TE Gacko ove godine bila  u kapitalnom remontu  85 dana i samim tim van proizvodnje što u 2020-oj neće biti slučaj.

Kada je u pitanju struktura potrošnje, prema riječima Papovića, budžetski rashodi iznose 8. 978 300 KM, izdaci za nefinansijsku imovinu 2. 518 000 KM i izdaci za otplatu dugova 551 600 KM.

Odbornici opozicije su nezadovoljni ovakvim Prijedlogom budžeta. Kako su istakli u diskusijama, budžet nema razvojnu komponentu već je socijalnog i potrošačkog karaktera. Rekli su takođe, da  su kapitalne investicije nedovoljne kao i da je u opštini Gacko veoma malo urađeno po pitanju infrastrukture imajući u vidu značajna budžetska sredstva.

Jednoglasno i bez diskusija je usvojena i Odluka o izvršenju budžeta za 2020. godinu.Prethodno je, većinom glasova pozicije usvojen Izvještaj o stanju kulture u opštini Gacko za 2018.godinu. Precizirano je da će u narednoj godini biti  sačinjena Strategija kulture kao i Kalendar kulturnih dešavanja u našoj opštini za 2020.godinu.

Odbornici su razmatrali i program korišćenja sredstava od koncesione naknade u 2020. godini koja će iznositi 4,9 miliona. Za izgradnju infrastrukturnih objekata će biti izdvojeno nešto više od milion maraka, dok će za otplatu anuiteta dugoročnog kredita otići oko 650 hiljada. Iz ovih sredstava će, između ostalog, biti finansirane i studentske stipendije, poljoprivredni podsticaji, grantovi političkim organizacijama i udruženjima, socijalna davanja i budžetska rezerva.

Iz opozicije su zamjerili da je ovakvim utroškom sredstava potpuno obesmišljen zakon čiji je cilj bio da se novac prikupljen po ovom osnovu utroši za razvoj Gacka. Predloženi dokument je usvojen glasovima skupštinske većine.

Usvojen je i Program utroška sredstava po osnovu naknade od požara kao i program korišćenja prihoda od eksploatacije mineralnih sirovina u iznosu od 48 hiljada maraka.

Diskusija je vođena i oko Programa komunalne potrošnje za koju je planirano da se u 2020. godini uzdvoji 370 hiljada maraka. Opozicija je istakla da su to nedovoljna sredstva za likvidno poslovanje „Komusa“ ocenjujući prijedlog katastrofalnim po ovo javno preduzeće. Ipak, odbornici vladajuće koalicije su smatrali da je rješenje zadovoljavajuće i glasali za predloženi program.

Na 22.  sjednici je usvojen i Plan korišćenja javnih površina za narednu godinu.

Odbornici su donjeli odluku i da se Opština Gacko  zaduži za 4 miliona maraka na 8 godina. Očekivana kamata ne bi trebalo  da bude ne veća od  5% uz grejs period od 6 meseci. Zamjenik načelnika Radoica Antunović je rekao da opština ima dosta prostora za zaduženje i istakao da će sredstva biti utrošena za izgradnju bitnih infrastrukturnih projekata.

Zamjerke opozicije su se prevashodno odnosile na to da se neki od tih objekata mogu izgraditi i iz budžetskih sredstava, prvenstveno onih od rente. Ipak, skupštinska većina je odlučila da kabinetu načelnika da zeleno svjetlo za novi kreditni aranžman.

Obornici su usvojili i Prijedlog Odluke rada Skupštine opštine Gacko za 2020. Godinu, te nacrt Urbanističkog plana Avtovac.

Usvojeni su i prijedlozi Odluka o visini vrijednosti nepokretnosti na području  naše opštine po zonama za potrebe  utvrđivanja poreza na nepokretnosti u narednoj godini, utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti, te izdavanju u zakup poslovnih zgrada, poslovnih prostorija i garaža u vlasništvu Opštine Gacko.

Riješeno je i više pitanja iz domena imovinsko-pravnih odnosa.