//TE Гацко пребацила годишњи план производње

TE Гацко пребацила годишњи план производње

 Термоелектрана Гацко је у 2019-ој години остварила производњу  од милион 370 хиљада 147 MWh што је за 1,95% више од планиране производње електричне енергије за 2019. годину – потврдио је Радио Гацку Ђорђе Миловић, извршни директор за производњу електричне енергије и развој ТЕ. И у мјесецу децембру план производње је пребачен у односу на, по ребалансу Електроенергетског биланса, планираних 144 хиљаде 500 MWh произведено је 162 416 MWh електричне енергије  или 112,4 %

 У току мјесеца децембра ТЕ Гацко је имала неплански застој у трајању од 5 сати због испада уљне станице димних вентилатора.

 Рад блока ТЕ Гацко је стабилан и у току су припреме за редован годишњи ремонт у 2020-ој години који ће по Електроенергетском билансу Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ почети  15. априла и трајаће 30 дана

Тренутне залихе угља на депонији ТЕ износе око 150 хиљада  тона и залихе мазута 295 тона – нагласио је Миловић.