//Sanirane posljedice nevremena

Sanirane posljedice nevremena

Kvarovi  na elektro mreži na područi opštine Gacko koje je proteklih dana prouzrokovao vjetar su sanirani- potvrđeno nam je u upravi Elektro Gacka.

I na dalekovodu Čemerno su zamijenjeni stubovi koje je vjetar polomio a znatne štete su pretrpjele i m:tel-ove bazne stanice na tom području pa su bez telefonskog signala mještani Čemerna i okolnih sela.

Očekuje se da će tokom dana biti otklonjeni kvarovi na m:tel-ovim baznim stanicama čime bi se stekli uslovi da  se kompletan dalekovod Čemerno stavi pod napon i da struju  dobije i predajnik na  Lebršniku.