//Обавјештење из „Електро- Гацка“

Обавјештење из „Електро- Гацка“

Због планских радова на ремонту прекидача у ТС 35/10kV  Гацко  дана 24. и 25. 02.2020. године (понедјељак и уторак) доћи ће до повременог искључења електричне енергије на 10kV и 35kV одвода  у временским периодима по распореду како слиједи у табели 1.

Табела 1.

Р.б. Назив  одвода (довода) Временски период искључења Датум искључења Потрошачи који  остају  без напајања електричном енергијом
1. Одвод 10kV  Автовац 10:00-11:00 часова 24.02.2020 Села: Михољаче, Автовац,Муља,  Липник, Самобор, Гарева, Добреља, Дулићи   и Казанци и ТС Орлова Глава
2. Одвод 10kV  Лисичина 12:10-13:10 часова 24.02.2020 Улице: Солунских  добровољаца,Краљице Јелене ,Његошева, Алексе Шантића .
3. Одвод 10kV  Фојница 13:15-14:15 часова 24.02.2020 Села: Зечице, Грачаница, Наданићи, Срђевићи, Меданићи, Луковице, Шуме, Градина, Фојница, Кокорина ,  Југовићи, Љесков Дуб, Рибари , Сливља и Крупац
4. Одвод 10kV  „42“ 14:20-15:20 часова 24.02.2020 Улице: Видовданска, Немањина, Српских  ратника, Николе Тесле,  Змај Јовина и Алексе Јакшића , Херцага Стефана, 18ХЛПБ  , Милорада Поповића ,Алексе Шантића и Браће Грђића.
5. Одвод 10kV  Врбица 15:25-16:25 часова 24.02.2020 Села: Насеље Хидроградње ,Гостинац , Врбица, Јасеник, Берушица, Улиње, Дражљево, Врба, Чемерно,Борач, Саставци и Изгори,  Заградци, Степен, Данићи , Пусто Поље , Кошута  и Фазлагића Кула  .
6. Одвод 10kV  Град 16:30-17:30 часова 24.02.2020 Улице : Стојана Ковачевића, Трг Саве Владисавића, Херцага Стефана, Немањина  и Краљице Јелене.
7. Довод ДВ Гацко 35kV 11:05-14:05 часова 25.02.2020. КОМПЛЕТНА    ОПШТИНА  ГАЦКО

Молимо   купце електричне енергије да имају  разумијевање за наведено искључење.