/Dezinfekcija prostora je imperativ

Dezinfekcija prostora je imperativ

U toku je dezinfekcija svih poslovnih subjekata ( trgovačkih radnji, apoteka, frizerskih salona i sredstava prevoza) u opštini Gacko koju vrši Sanitacija d.o.o. Zvornik.

Dezinfekcija će trajati do 22. marta.

Kontakt telefon za prijavu je 066/361-276.

Zainteresovane Zajednice etažnih vlasnika i vlasnici individualnih objekata se mogu prijaviti na telefon 059/472-602 do 18 časova i na broj 065/459-565 nakon 18 časova.

Troškove dezinfekcije snose poslovni subjekti, etažne zajednice i vlasnici individualnih stambenih objekata.

Cena dezinfekcije je 10 feninga po m3.