//Pomoć za CDPP i najugroženije građane

Pomoć za CDPP i najugroženije građane

Preduzeće „Lukas TP Nakić“ d.o.o. iz Širokog Brijega doniralo je Centru za socijalni rad prehrambene artikle i sredstva za higijenu, koji su uručeni porodicama i licima u stanju socijalne potrebe, kao i Centru za djecu sa posebnim potrebama.

JU „Centar za socijalni rad“ Gacko zahvaljuje se privredniku Nikiću na ovom humanom činu.