//Održana 24. sjednica SO-e Gacko

Održana 24. sjednica SO-e Gacko

24. redovno zasjedanje SO Gacko je zbog preporuka o fizičkom distanciranju izmješteno u salu Doma kulture, a počelo je informacijom o mjerama koje je Opštinski krizni štab prethodnih mjeseci donosio u cilju borbe sa korona virusom.

Zamjenik načelnika Radoica Antunović koji je bio na čelu kriznog štaba se u kratkim crtama osvrnuo na sve što je urađeno od 16. marta, kada su prve mjere donesene, do danas.

Odbornici opozicije su burno reagovali na ovakav početak sjednice ocijenivši ga predizbornim spinom lokalne vlasti i skandaloznom zloupotrebom i poniženjem lokalnog parlamenta. Zamjerili su što je informacija prezentovana mimo dnevnog reda čime je napravljena proceduralna greška.

Zbog dorade i izostanka izvjestioca predlagač je zatražio povlačenje nekoliko tačaka sa dnevnog reda.

Odbornik opozicije Desko Mastilović je ukazao na neusaglašenost sadržaja skupštinskih materijala, dok su odbornici Vasilije Lažetić i Dragan Drašković zatražili da se sjednica SO odgodi za sedam dana kako bi se otklonili nedostaci. Predlog je sa osam glasova za i deset protiv odbijen.

Nakon usvajanja dnevnog reda uslijedila je polučasovna pauza na zahtjev odbornika opozicije.

Poslije pauze odbornici su usvojili Zapisnik sa 23. redovne sjednice SO-e Gacko održane 28. februara.

Većinom glasova  usvojen je Program korišćenja prihoda od posebnih  namjena za šuma za 2020. godinu u iznosu od 140 hiljada 341 marku.  Novac će biti namjenski utrošen  za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje infrastrukture u ruralnim dijelovima opštine. Riječ je prvenstveno o sanaciji pristupnog puta „Pridvoričko vrelo“ – Nacionalni park Sutjeska, rekonstrukcija puta Planinarski dom – Nacionalni park Sutjeska i pristupnih puteva u rejonu Čemerna gdje je usljed konstantnog izvoza drvnih sortimenata tokom proteklih godina došlo do oštećenja pojedinih putnih dionica.

Polemiku odbornika izazvala je tačka 4. Plan kapitalnih ulaganja  za period od 2020 – 2022. godine.Ovaj plan sadrži kapitalne projekte od izuzetne važnosti za našu lokalnu zajednicu a sredstva  će se obezbijediti iz opštinskog  budžeta,  putem kredita, grantova i sl. Pomenućemo samo neke od kapitalnih investicija: izgradnja sportske dvorane, uređenje Trga Save Vladislavića, rekonstrukcija nekoliko gradskih ulica, dogradnja objekta „Dječijeg vrtića“ , dogradnja javne rasvjete u ulicama Nikole Tesle i  Vidovdanskoj, sanacija vodovodne mreže Vratlo – Gacko, izgradnja Doma za zbrinjavanje starih lica, asfaltiranje lokalnih puteva u pojedinim selima, izgranja nove gradske pijace, izgradnja vodovodne mreže u Fojnici, dogradnja vodovodnog sistema Pridvorica – Gacko. Ukupna sredstva  potrebna za realizaciju pomenutih projekata iznose 8 miliona 820 hiljada maraka.  Prema diskusijama odbornika opozicije ovaj važan dokument sadrži niz nedostataka pa su glasali protiv. Ipak glasovima pozicije Plan kapitalnih ulaganja je usvojen.

Van snage je stavljena Odluka o prihvatanju kreditnog zaduženja Opštine Gacko za 2019 godinu. Istovremno je zeleno svjetlo dato Odluci o prihvatanju kreditnog zaduženja Opštine Gacko za 2020. godinu u iznosu od 3 miliona 35 hiljada maraka za kreditiranja projekata kapitalnih investicija – dogradnja vodovodnog sistema, rekonstrukcija lokalnih puteva, radna zona Lazarići, radovi u ulici Solunskih dobrovoljaca, izgradnja Doma za stara lica, dogradnja Dječijeg vrtića, izgradnja vodovoda za Brljevo i uređenje gradskog trga.

Sa 10 glasova „ za“ pozicija je usvojila i izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Gacko za 2019., kao i Izvještaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava koncesione naknade od RiTE, dok je osam odbornika opozicije bilo protiv. Rebalans budžeta za 2019. godinu iznosio je 13 miliona 115 hiljada i 90 KM, a ukupna budžetska sredstva su ostvarena u iznosu od 12 miliona 542 hiljade i 931 KM.

Ukupni prihodi bez kredita iznosili su 10 miliona 773 hiljade, a načelnik za finansije, privredu i društvene djelatnosti Opštine Dragan Papović je rekao da je u drugom dijelu 2019. došlo do povećanja poreskih prihoda u odnosu na prethodnu godinu, naročito kada su indirektni porezi u pitanju koji su iznosili 3 miliona i 872 hiljade ili 3,4%.

Najveći prihod u budžetu je koncesiona naknada od R iTE koja je planirana u iznosu od 5 miliona, a realizovana je u iznosu od 5 miliona 240 hiljada 590, što je 4% više u odnosu na plan. Kada su rashodi u pitanju najveća stavka su sredstva za lična primanja u iznosu od 4 miliona 542 hiljade, što je 3,6% više u odnosu na plan. Papović je naglasio da nije smanjen broj radnika, niti su plate smanjivane, a  s obzirom na to  da je osnovna cijena rada podignuta na 110KM, moraće se tražiti i rebalans budžeta za 2020.godinu.

Opozicija je imala najviše zamjerki kada je u pitanju isplata sredstava političkim partijama koja su zakonom obavezna jer nisu isplaćena iako u budzetu stoji da je ova obaveza izvršena. Objašnjenje resora za privredu i finansije je da je to knjižena obaveza koja će biti isplaćena, ali trenutno se čeka na 550 000KM duga od koncesione naknade.

Iz opozicije su napomenuli da to nije opravdanje jer su sva sredstva po osnovu koncesije za prošlu godinu realizovana, a Papović je objasnio da je u prošlogodišnji iznos od rente uračunat i milion 89 hiljada duga iz 2018. godine.

Zatim je,nakon polučasovne pauze, zeleno svjetlo odbonika dobio  i Izvještaj o utrošku sredstava ostvarenih po osnovu eksploatacije mineralnih sirovina za 2019. godinu kao i Izvještaj o realiziciji Plana utroška sredstava po osnovu naknada od požara za 2019.

Izvještaji o radu za prošlu  i  programi rada  sa finansijskim planovima za tekuću godinu javnih ustanova Informativno-kulturni centar,Centar za socijalni rad,Kulturno-sportski centar i Turistička organizacija usvojeni su bez rasprave i diskusija glasovima skupštinske većine.

Informacija o stanju u oblasti poljoprivredne djelatnosti sa Prijedlogom mjera za brži razvoj poljoprivredne proizvodnje takođe je dobila podršku odbornika većine a na dnevnom redu našle  se i  Odluka o Dodjela opštinskih priznanja.

Povelja Opštine Gacko „Vasilj Grđić“  biće dodijeljena Domu zdravlja „Prof. dr Savo Bumbić“ Gacko za poseban značaj i doprinos očuvanju zdravlja naših sugrađana, posebno za  vrijeme pandemije virusa KOVID 19.

Povelju će dobiti i FK „Mladost“ Gacko povodom 50 godina rada i postojanja kao  i postignutih sportskih rezultata.

Plaketa Svete Trojice  će pripasti Ivanu Slijepčeviću za  postignute rezultate u strelještvu i Igoru  Zelenoviću za uspješne rezultate u atletici.

Povelje i Plakete biće uručene na Dan opštine 6. juna a uručiće ih načelnik opštine.