//U „Komusu“ u toku nabavka kamiona za odvoz otpada

U „Komusu“ u toku nabavka kamiona za odvoz otpada

Tokom ove sedmice  JP„Komus“ AD Gacko raspisuje tender za nabavku vozila za odvoz opada, koje će imati mogućnost da prazni i velike i male kontejnere, potvrdila nam je vršilac dužnosti direktora Dragana Rudan.

„Da bi obnovili dotrajalu opremu, prevashodno vozni park, odradili smo projekat i aplicirali smo za sredstva kod Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS u prošloj godini. Za nabavku kamiona od Fonda nam je odobreno 30 hiljada KM, a ostatak novca obezbijedićemo uz pomoć Opštine i iz vlastitih sredstava“, kaže Rudan.

Nabavkom kamiona zapremine 20 metara kubnih sabirnog sanduka, biće u prilici da izbace auto-podizač koji je star 40 godina.Takođe će smanjiti i troškove prevoza, jer će biti u mogućnosti da umjesto pražnjenja jednog  odjednom prazne i do 10 kontejnera. Obnovom voznog parka biće uštede i na amortizaciji vozila, kažu u „Komusu“. Nadaju se da će nabavku realizovati do kraja avgusta.

Rudan se osvrnula i na poslednje skupštinsko zasjedanje lokalnog parlamenta kada je Izvještaj o radu „Komusa“ povučen sa dnevnog reda, rekavši da je u pitanju tehnička greška, zbog koje je povučen. Naime revizorski izvještaj nije bio završen do sjednice, iako su to oni očekivali i stavili u izvještaj. Tako da će se na sledećoj sjednici ova tačka naći na dnevnom redu, jer se revizorski izvještaj očekuje ove sedmice. Ona kaže da je „Komus“ predhodnu godinu poslovao pozitivno.

Rudan je rekla da je Odluka o kreditnom zaduženju koja je donijeta u martu u iznosu od 100  hiljada KM, donijeta u interesu preduzeća, da bi se prevazišli tekući problemi i isplatili porezi  i  doprinosi, jer su mnogo veće zatezne kamate po toj osnovi nego kamate na kredit.

„Kašnjenja plata i dalje se povlače iz predhodnog  perioda, pa ćemo sada isplatiti aprilsku“, kaže Rudan. Za 10 radnika ovog preduzeća uz pomoć Opštine isplaćene su opremnine, tako da će u narednom periodu doći do izvjesnog rasterećenja kada je u pitanju isplata ličnih primanja. Nadaju se da će u bliskoj budućnosti dobiti ovlaštenje za naplatu parkinga, čime bi realizovali još jednu od planiranih mjera za saniranje teške situacije u „Komus“-u.