//Zemljoradnička zadruga „Gacko“ -spona između Ministarstva i poljoprivrednih proizvođača

Zemljoradnička zadruga „Gacko“ -spona između Ministarstva i poljoprivrednih proizvođača

Najveći dio aktivnosti Zemljoradničke zadruge „Gacko“ tokom protekle godine bile su usmjerene na poslove koji omogućavaju ostvarivanje prava na novčane podsticaje poljoprivrednim proizvođačima koje obezbjeđuje resorno Ministarstvo.

„Naši poljoprivredni proizvođači su tokom 2019. godine kroz aktivnosti Zadruge ostvarivali podsticaje po više osnova:kvalitetno priplodnih ovaca, uzgoj krava u sistemu krava-tele, kvalitetno priplodnih junica  kao i podsticaje za kapitalna ulaganja u poljoprivredu“, potvrdila nam je Ljilja Popović, direktorica Zadruge.

Zahtjeve za novčani podsticaj za proizvodnju i uzgoj kvalitetno priplodnih ovaca podnio je 31 poljoprivredni proizvođač.

Popovićeva ističe da su kriterijumi bili vrlo strogi  a gatački domaćini morali su posjedovati osnovno stado sa najmanje 125 ovaca.Podsticaj za ovaj vid proizvodnje je 11 KM po grlu, a za ovu namjenu isplaćeno je 65 791 KM.

Drastičan pad u broju zahtjeva bio je i za premije na uzgoj i proizvodnju steonih junica, a Ministarstvu je prošle godine upućeno 38 zahtjeva.Visina podsticaja po junici je 230 KM, a poljoprivrednici sa područja naše opštine dobili su ukupno 30. 590 KM. Uslov je bio uzgojiti tri kvalitetno priplodne junice i imati osnovno stado od najmanje 8 plotkinja.

U 2019. godini došlo je i do pada broja zahtjeva u sistemu krava-tele.Ta podsticajna sredstva namjenjena su za poljoprivredne proizvođače koji ne prodaju mlijeko  mljekarama, a imaju u vlasništvu najmanje 8 krava, čiji je jedini prihod od krava odgoj teladi a u tekućoj godini podnesu zahtjev za minimalno 6 grla.

Zahtjeve je predalo 46 poljoprivrednika, podsticaj  je iznosio 150 KM po grlu, tako da ukupna suma iznosi  58 800 KM.

Kroz poseban Pravilnik za mehanizaciju i kapitalna ulaganja samo 2 poljoprivrednika su ostvarila podsticaj u iznosu 3 757 KM kaže direktorica Popović.

Zemljoradnička zadruga gazduje i stočnom pijacom u Gacku, a tokom protekle godine kroz pijacu je prometovalo oko 800 teladi, 900 jagnjadi, 70 ovnova i ovaca, te nekoliko bikova i krava.

Kao značajnu aktivnost Zadruge u protekloj godini Popovićeva navodi pristupanje klasteru „Stara Hercegovina“ koji je nastao kao potreba udruživanja više subjekata na prostoru Hercegovine a sve u cilju lakšeg, bržeg i jeftinijeg načina ostvarivanja svojih potreba, te lakšeg iznalaženja tržišta za manje poljoprivredne proizvođače kao i brendiranje prizvoda  i dobijanja sertifikata za kvalitet.