//Neobično zelena boja rijeke Gračanice

Neobično zelena boja rijeke Gračanice

Mještani sela koja se nalaze u blizini rijeke Gračanice jutros su bili iznenađeni jer je voda poprimila neobičnu zelenu boju, što je izazvalo njihovu zabrinutost. Prema riječima rukovodioca geološke službe RJ Rudnik Boška Vukovića razloga za brigu nema.

Objasnio je da su u pitanju redovne planirane aktivnosti, odnosno bojenje  riječnih tokova koja se nalaze u neposrednoj blizini površinskog kopa kako bi se utvrdilo prijeklo voda u samoj zoni izvođenja rudarskih radova.

„Jutros u 9h izvršili smo bojenje rijeke supstratom natrijum fluorescein, koji je potpuno bezopasan za biljni i životinjski svijet i ta boja je aktivna oko 24h“, rekao je Vuković.

Više detalja u razgovoru….