//Poklon Narodnoj biblioteci

Poklon Narodnoj biblioteci

Narodna biblioteka u Gacku je obogaćena sa trideset novih  knjiga, poklon  Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Foče, Univerziteta Istočno Sarajevo.  „Naš knjižni fond je ove godine obogaćen sa više od 1000 naslova“ – kaže direktor biblioteke Radomir Vučković.Prema njegovim riječima u pitanju je naučna i stručna literatura i nešto beletristike – pokloni raznih donatora iz Republike Srpske i Srbije.

Na policama Narodne biblioteke značajno mjesto zauzimaju i „Prosvjetina“ izdanja. Vučković sa ponosom ističe da je nedavno izašlo iz štampe reprint izdanje zbirke poezije „ Hercegovački vijenac“ autora mr Gedeona Stajića.

Zbirka sadrži pjesme sedamnaest  pjesnika iz istočne Hercegovine koji već imaju objavljene dvije ili više zbirki poezije. Ovo izdanje „Hercegovačkog vijenca“ je obogaćeno novim poetskim sadržajima.