//ТЕ Гацко – производња

ТЕ Гацко – производња

ТЕ Гацко је у новембру мјесецу остварила производњу електричне енергије од 142 722 MWh или 96,4% у односу на планираних 148 000 MWh по Ребалансу Електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за 2020. годину.

За 11 мјесеци 2020 године ТЕ Гацко је остварила производњу од 1 500 340 MWh што је за 0,5% више од плана за наведени период 2020. године.

 У децембру је планиран застој блока ТЕ Гацко у коме ће се одрадити унутрашње и вањско чишћење котла ТЕ Гацко као и отклањање свих примједби по радним налозима на свим постројењима евидентираних у току рада блока ТЕ.

 На депонији ТЕ Гацко су обезбијеђене довољне количине угља,као и мазута и погонских хемикалија у резервоарима ТЕ,за несметан рад блока ТЕ Гацко у наредном периоду.

           УПРАВА РиТЕ ГАЦКО