//Završeno jesenje pošumljavanje

Završeno jesenje pošumljavanje

Krajem novembra je završeno jesenje pošumljavanje – saznajemo u Šumskoj upravi Gacko.  „Pošumljeno je 10 hektara goleti na planini Živanj sa 24 hiljade sadnica crnog bora“ kaže Nataša Popović, referent za uzgoj i zaštitu šuma. Radove su obavili sezonski radnici koji su imali težak posao jer su radili na nepristupačnom terenu  i  velikoj nadmorskoj visini. Uz to su morali da pješače i po dva kilometra i nose sadnice  budući da je  zbog konfiguracije terena nemoguć  prilaz  vozilima.

Prema riječima Popovićeve, sadni materijal je dobrog kvaliteta i nabavljen je iz rasadnika „Botin“ Nevesinje a radnicima koji su  vršili pošumljavanje plaćano je 15 feninga po sadnici.

Iako je bilo planirano, proljećno pošumljavanje je  izostalo  zbog  epidemiološke situacije.