//Održana 2. redovna sjednica SO Gacko

Održana 2. redovna sjednica SO Gacko

Druga redovna sjednica Skupštine opštine Gacko održana je juče u skupštinskoj sali sa početkom u 10 časova a na dnevnom redu pred odbornicima se našlo 26 tačaka dnevnog reda.

Nakon usvajanja Zapisnika sa prošle Konstitutivne sjednice, na dnevnom redu, kao druga tačka, našlo se Konstatovanje prestanka mandata odbornika Siniše Mandića, a zatim i Proglašavanje mandata, davanje i potpisivanje Svečane zakletve i Izjave o poštovanju etičkog kodeksa odbornice Hristine Janjić –Zirojević.

Na skupštinskom zasjedanju, tajnim glasanjem, sa  10 važećih  i 8 nevažećih listića na funkciju Zamjenika načelnika opštine  izabran je Siniša Mandić iz Socijalističke partije Srpske-Budućnost Srpske.

Imenovana su i radna tijela kao i Prijedlog Programa rada SO Gacko za 2021.

Prije usvajanja Nacrta Budžeta opštine za 2021.godinu  predsjednik  SO  Rajko Papović oglasio je polučasovnu pauzu.

U nastavku skupštinskog zasjedanja razmatran je Nacrt budžeta opštine za 2021. godinu sa preporukama Ministarstva finansija i predloženim Zaključcima  biće upućen na Javnu raspravu sa ciljem izrade Prijedloga budžeta.

Nacrtom  budžeta planirani su ukupni budžetski prihodi u iznosu od

12.048.000 odnosno 14,23% više u odnosu na prošlu godinu. Poreski prihodi planirani su u iznosu od 4. 860.500 KM, a neporeski iznose 6. 916.000 KM.

Rashodi za lična primanja planirani su u iznosu od 5.402.670 KM.

Vršilac dužnosti načelnika za privredu, finansije i društvene djelatnosti Milivoje Boljanović je istakao da sredstva za investicije iznose  4. 659 000 maraka, a da je visina kratkoročnih dugovanja oko 6. 500 000 maraka. Stoga je neophodno uraditi plan otplate dugovanja, investirati samo gdje je neophodno, reprogramirati obaveze prema dobavljačima i javno i transparentno trošiti sredstva.

Odbornici su razmatrali Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji opštine Gacko za period 01.01.-31.12.2019  godine Glavne službe za reviziju javnog sektora RS i usvojen Akcioni plan za provođenje preporuka po Izvještaju Glavne službe za reviziju javnog sektora RS o provedenoj finansijskoj reviziji opštine Gacko za 2019. godinu.

Potom su usvojeni i Izvještaji o radu Skupštine opštine i o radu radnih tijela SO Gacko za 2020 godinu.

Od svih javnih ustanova čiji je osnivač SO Gacko, odbornici su smatrali da je jedini ispravan rad bio Turističke organizacije, pa je on dobio glas i podršku svih odbornika. Rad ostalih ustanova, po mišljenju većine, nije zadovoljio, a njihovi izvještaji nisu podržani.

Sa 10 glasova pozicije protiv i 8 opozicije za nisu prihvaćeni izvještaji Informativno-kulturnog centra, Kulturno-sportskog centra, Doma zdravlja, Centra za socijalni rad i Dječijeg vrtića.

Na jučerašnjoj skupštini razriješeni su direktori javnih ustanova i imenovani vršioci dužnosti. Nova skupštinska većina smijenila je direktoricu JU Informativno kulturni centar Gacko Bosiljku Glušac, a za v.d postavljen je Aleksije Grgur.

Po istom principu smijenjena je i direktorica Kulturno sportskog centra Anđelka Boljanović, a na njeno mjesto kao v.d. direktor došla je Mira Koprivica.

Na poziciji v.d. direktorice Doma zdravlja Gacko u narednom periodu biće dr Nevena Miljković Mandić. Osim pozicije za nju su glasale i dvije doktorice, odbornice SDS-a, Vera Tepavčević i Hristina Janjić Zirojević.

Dugogodišnjeg direktora Centra za socijalni rad Ranka Mastilovića zamijenila je v.d. direktorica Aleksandra Milović. I on je smijenjen zbog navodnog probijanja budžeta od 6%, što je demantovao.

Iako su pohvalili rad Dječijeg vrtića Gacko na poziciji direktora ove javne ustanove više nije Jelena Gutović, nego v.d. direktorica Neđeljka Dostinić.

Skupština je prihvatila ostavku dosadašnjeg direktora Turističke organizacije Gacko Radovana Okiljevića, a na poziciju v.d. direktora skupštinska većina izabrala je Jelicu Kovačević.

Uslijedilo je razrješenje i imenovanje v.d. vršilaca dužnosti članova upravnih odbora javnih ustanova. Na pitanje odbornice SDS-a Jelice Koprivice Bjeković da li je to po zakonu rečeno je da jeste.

Obavljeno je i imenovanje komisija za primopredaju dužnosti direktora javnih ustanova. Prilikom donošenja pomenutih tačaka skupštinskom zasjedanju nisu prisustvovali odbornici PDP-a Milan Gutović i Radoica Antunović, koji su rekli da neće učestvovati u ovom glasanju.

Tokom usvajanja Izvještaja „Vodovoda“ i „Komusa“, akcionarskih društava, podršku je dalo 7 odbornika opozicije, dok je 10 odbornika iz redova pozicije bilo protiv. Direktor „Vodovoda“ Goran Lučić je rekao da bi bilo dovoljno i 100 hiljada KM da ovo preduzeće izađe iz teške finansijske situacije, što nije demantovano.

Radnici Vodovoda su primili poslednju platu za mjesec oktobar, za koju su uplaćeni doprinosi, dok dug prema dobavljačima iznosi 50 hiljada KM rekao je odbornik SNSD-a Siniša Šuković.

On je naglasio da su nenaplaćena potraživanja ovog preduzeća 145 hiljadaKM, o čega je, prema njegovim riječima, nenaplativo 15 hiljadaKM.

Šuković kaže da radnicima od 2003. nije isplaćen topli obrok, a da se regres ne isplaćuje od 2012.godine. Lučić je rekao da je stanje u Vodovodu u prošloj godini sanirano, a preduzeće trenutno zapošljava 45 radnika. Isplaćene su otpremnine za 9 radnika, a jedan je otišao u penziju.

Lučić kaže da im je nedavno opština uplatila 18 700KM, ali to im nije dovoljno za isplatu plate.

Što se tiče Komusa, koji je i prošle sedmice najavljivao štrajk ukoliko ne dobiju zarađena sredstva koja su im još uvijek dužni Opština i RiTE, situacija je prema riječima v.d.direktorice Dragane Rudan jasna.

U junu prošle godine 9 radnika ovog preduzeća dobilo je otpremnine, a prema njenom mišljenju ovo je informacija o radu, a ne izvještaj, jer nedostaje finansijski, s obzirom da nije završen račun i predat u APIF, a nije ni završen revizorski nezavisni izvještaj.

Rekla je da Komus trenutno ima 61 radnika, a da prema programu Zajedničke komunalne potrošnje Opština od prošle godine, obaveza Opštine je bila da isplati 342  hiljada KM,zaključno sa 31.12. 2020. dužna je bila 144 hiljadaKM, dok je RiTE po osnovu održavanja parkova obavezna da plati Komus-u 233 hiljadaKM, a zaključno sa 31.12.20. dužni su bili 80 hiljadaKM.

Prošle sednmice, uslijed prijetnje štrajkom radnika i intervencijom predstavnika Sndikata preduzeća i regije, Opština je uplatila 75 hiljadaKM Komunalnom preduzeću.

Direktorica Rudan je naglasila da su u prošloj godini u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine i Opštine Gacko izvršili nabavku teretnog vozila za odvoz smeća, s tim da je Fond uplatio 58 hiljadaKM, Opština 30 hiljadaKM, a iz vlastitih sredstava su izdvojili 28 hiljada KM.

Dobili su i dansku donaciju u vidu 299 plastičnih kontejnera, a Rudan kaže da obaveze po kreditu redovno izmiruju, a teško naplaćuju pojedina potraživanja iz razloga što poslovni subjekti jednostavno gase račune.

Odbornici opozicije imali su više pitanja za kraj, između ostalog kolika su stvarna dugovanja Opštine Gacko i da li će RiTE ispostaviti fakture za nedavno čišćenje snijega.

Iako je v.d. načelnik finansija Milivoje Boljanović rekao da su ukupna dugovanja oko 6,5 miliona KM, Šuković i načelnik Milinković su rekli da je u pitanju cifra od preko 10 miliona maraka. Milinković je rekao da kratkoročna zaduženja iznose 5,5 miliona, a dugoročna po osnovu kredita 4.752.421 maraka i potvrdio da će fakture s Terme biti dostavljene Opštini i samim tim biti plaćene, na šta je odbornica SDS-a Vera Tepavčević izrazila sumnju u lokal- patriotizam aktuelne vlasti.