//Održana javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2021. godinu

Održana javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2021. godinu

Danas je u sali SO-e Gacko o držana javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2021. godinu.  Podsjećamo da je Nacrt budžeta u iznosu od 12 miliona 48 hiljada maraka usvojen na Drugoj redovnoj sjednici opštinskog parlamenta.

Korisnici budžeta su imali primjedbe na sredstva koja su im Nacrtom  budžeta predviđena za ovu godinu, ocijenivši ih nedovoljnim.

„Potrebe za rashodima i investiranjem su znatno veće od planiranih prihoda“ – rekao je načelnik Odjeljenja za privredu, finansije i društvene djelatnosti Milivoje Boljanović. On je objasnio da poreski prihodi koji se mogu koristiti za plate iznose oko 4 miliona 800 hiljada maraka, dok iznosi za plate radnika premašuju 5.5 miliona maraka. Apelovao je na menadžment javnih ustanova da rade na povećanju vlastitih prihoda kako bi bili u prilici da isplate plate  zaposlenima a što se prvenstveno odnosi na Turistričku organizaciju i Kulturno-sportski centar Gacko.

Javnu raspravu je organizovao Kabinet načelnika opštine Gacko u saradnji sa Odjeljenjem za privredu, finansije i društvene djelatnosti a Nacrt  najvažnijeg finansijskog dokumenta na rapolaganju javnosti je i tokom sjutrašnjeg dana.