//Usvojen Bužet opštine Gacko za 2021. godinu

Usvojen Bužet opštine Gacko za 2021. godinu

Treća redovna sjednica SO-e Gacko počela je dopunom dnevnog reda od 20 tačaka i tačkom –  Program razvoja sporta i godišnji plan raspodjele sredstava za  sportske klubove, organizacije i udruženja iz oblasti sporta na području opštine Gacko koju je predložio Kabinet načelnika.  Na prijedlog odbornika PDP Radoice Antunovića u dnevni red je uključena i tačka-  Prijedlog zaključaka o statusu radnika opštinske uprave, javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština Gacko kojima je raskinut ili istakao ugovor o radu.

Nije prihvaćen prijedlog odbornika Antunovića da se dnevni red dopuni i tačkom  – Ukidanje odluka i zaključaka  SO-e Gacko koji su  usvojeni na dvije prethodne sjednice a nisu u skladu sa Zakonom.

Tačka 2. – Proglašavanje mandata odbornika i potpisivanje svečane zakletve- je skinuta sa dnevnoge rada zbog toga što odbornik iz reda Socijalističke partije još uvijek nije dobio sertifikat CIK BiH.

Odbornici su potom razmatrali  Prijedlog budžeta opštine Gacko za 2021. godinu budući da je predloženi Nacrt budžeta  dobio saglasnost  Ministarstva finansija RS.Ukupna sredstva budžeta za ovu godinu iznose 13 miliona 879 hiljada maraka. Poreski prihodi su projektovani u iznosu 4 miliona 820 hiljada maraka dok su neporeski prihodi  6 miliona 856 hiljada maraka. Treba reći da su najznačajniji neporeski prihodi  od koncesione naknade za korišćenje elektroenergetskih objekata, predviđeni  na osnovu plana proizvodnje električne energije R i TE Gacko i iznose  4 miliona 442 hiljade maraka.

Kako se moglo čuti priliko obrazlaganja  Bužeta od strane predlagača,  sredstva su planirana realno i u potpunosti usaglašena sa ukupnim rashodima i izdacima vodeći računa o stvarnim potrebama budžetskih korisnika. Najznačajniju stavku, kada su rashodi u pitanju,  predstavljaju tekući rashodi koji iznose 9 miliona 864 hiljade maraka.

 Načelnik  opštine Ognjen Milinković je rekao da će se rebalansom budžeta naći mogućnost da se poveća grant za gatački  Dom zdravlja koji je u nezavidnoj situaciji.

Odbornik PDP Radoica Antunović je predložio 4 amandmana dok je u ime Kluba odbornika SDS  Miroslav Vuković  predložio 2 amandmana. Potom je uslijedila skupštinska pauza kako bi se usaglasili stavovi oko predloženih amandmana na budžet opštine Gacko za ovu godinu.

Dva amandmana PDP-a su prihvaćena, a odnose se na zahtjev da se Domu zdravlja poveća grant za 30 hiljadaKM i da se smanje sredstva za Mjesne zajednice u istom iznosu. Odbili su njihov prijedlog da se povećaju sredstva za stipendije koja će sada iznositi 150 hiljadaKM. SDS je tražila 40 hiljadaKM više za sport, što nije odobreno, dok grant za Boračku organizaciju će umjesto planiranih 86 hiljadaKM iznositi 95 hiljadaKM , na zahtjev odbornika SDS-a.

Odbornik PDP-a Radoica Antunović je tražio od načelnika da se izdvoje posebna sredstva za saniranje posljedica pandemije, makar i u simboličnom iznosu od 10 hiljada KM, što je odbijeno. Ispred predlagača budžeta, zamjenik načelnika Siniša Mandić je rekao da kabinet načelnika ostaje pri stavu da se ta sredstva obezbijede iz drugih izvora, moguće, kako je rekao, i iz budžetske rezerve.

Mandić je istakao da će cijena rada za sve budžetske korisnike iznositi 110KM.

Skupštinskom većinom usvojeni su Prijedlog budžeta i prijedlog odluke o izvršenju budžeta opštine Gacko za 2021.

Pozicija je usvojila Plan raspodjele sredstava za sport, odnosno za finansiranje sportskih klubova i udruženja u iznosu od 280 hiljadaKM, što je znatno manje u odnosu na predhodnu godinu kada je ovaj budzet iznosio 340 hiljadaKM. Povećan je iznos OKK „Gacko“ za 30 hiljadaKM, nešto veća sredstva ima i MOK „Gacko“.

Odbornik SDS-a i dugogodišnji volonterski radnik FK Mladost Miroslav Vuković  je rekao da ova sredstva nisu dovoljna i da će od 10 klubova problem sa egzistencijom imati oko 90% njih. Istakao je i da ostali članovi Uprave nisu imali apanažu za svoj rad u klubu.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Plana utroška sredstava po osnovu naknada od požara za 2021. godinu. Zatim je uslijedilo obrazlaganje Izvještaja o radu Anketnog odbora opštine Gacko od strane presjednika Siniše Šukovića.

Naglasio je da su potrebna dodatna sredstva u iznosu oko 3 miliona i za sportsku dvoranu, i za Projekat dogradnje vodovodnog sistema Pridvorica-Gacko.

Za staru opštinu izdvojeno je do sada 380 hiljada KM i dugovanja prema dobavljačima u ovom slučaju nema, dok je za izgradnju Doma za stara lica prema sklopljenom ugovoru planirano 680 hiljadaKM, a uplaćeno je 210 hiljada.

Više od sat i po je trajala diskusija o ovom pitanju. Odbornici pozicije su isticali da se mora analizirati opravdanost investicija, odlučiti da li nastaviti ili iz koje se može izaći.

Zaključeno je da je pred načelnikom zadatak da izvrši ozbiljnu analizu i angažuje stručnjake koji bi pomogli u donošenju odluke.

Načelnik Milinković je rekao da će postaviti pitanje odgovornosti onih koji su sklopili aranžman za četiri pomenuta projekta.

Izveštaj je usvojen sa 10 glasova za i 6 uzdržanih.

Odbornici su jednoglasno usvojili i informaciju o radu Savjeta mesnih zajednica u kojoj su kao krucijalni problemi navedeni pitanja vodosnabdevanja i asfaltiranja.

 Nakon pauze više  tačaka dnevnog reda usvojeno je jednoglasno i bez diskusija :Nacrt  odluke   o komunalnom redu , Prijedlog odluke o osnivanju Teritorijalno vatrogasno spasilačke jedinice  Gacko, Prijedlog odluke  o formiranju opštinskog štaba  za vanredne sitaucije te Prijedlog Zaključka  o produženju važenja strategije  razvoja opštine  Gacko  za period  2011 -2020 na 2021 godinu.Odbornici su usvojili i Odluku  o utvrđivanju poreske stope  za oporezivanje  nepokretnosti   u našoj  opštini  za 2021 godinu , ista nije mijenjana u odnosu na predhodnu godinu i iznosi 0,20 procenata.

Potom su usvojene i Odluke  o visini vrijednosti nepokretnosti  na području opštine Gacko  po zonama za potrebe utvrđivanja poreza na nepokretenosti  u 2021 godini.Uz obrazloženje da  se radi o uštedama u budžetu  usvojena  je Odluka   o ukidanju naknade  za rad predsjednicima Savjeta mjesnih zajednica  koja je iznosila 100 KM.Po istom osnovu  smanjena je naknada za rad članova Odbora za žalbe opštine Gacko,umjesto 150KM njima će se mjesečno isplaćivati 75KM.

Na   trećoj redovnoj sjednici  usvojene su i Odluke  o formiranju  opštinskog štaba za vanredne situacije  i Plan zaštite od požara  opštine Gacko.

Sami kraj   devetočasovnog  zasjedanja obilježile se žustre rasprave po pitanju Zaključka koji je predložen od strane Partije demokratskog progresa, a  tiče se sudbine 38  radnika Opštinske uprave  i Javnih ustanova  čiji je osnivač  SO Gacko a kojima je ovih dana istekao  ili raskinut Ugovor o radu.

 U zaključku se predlaže  da  se  potpišu novi Ugovoru o radu na 3 mjeseca  te  da se za svakog od tih radnika iznađe  način   za trajno rješavanje  njihovog  radnog  statusa.PDP je zatražio  i posebnu  sjednicu  SO-e  na kojoj bi se usvojio plan i potrebne odluke za rješavanje ovog problema.Odgovornosti za sudbinu ovih radnika  tokom diskusija  uglavnom je prebacivana  između pozicije i opozicije.Odbornik PDP Radojica Antunović  je mišljenja da se svako radno mjesto mora sačuvati ,Siniša Šuković u ime SNSD-a je istako“ da  je sitaucija po ovom pitanju nezakonita  i nejasna te da je načelniku  gurnut vruć krompir u ruke“.

Prijedlog zaključka nije usvojen ali je načelnik Ognjen Milinković  sa skupštinske govornice poručio da se ovom prilikom  neće prekidati radni odnos porodiljama  i trudnicama, članovima  porodica poginulih boraca i  socijano ugroženim porodicama  u  kojima  nema zaposlenih. U samom finišu sjednice naglašeno je i to da će zapošljavanje otpuštenih radnika biti prioritet opštinske vlasti.