//Prednosti i mane učenja na daljinu

Prednosti i mane učenja na daljinu

Pandemija virusa korona je  izmijenila naše živote i neminovno se odrazila i na sistem obrazovanja. Navikli smo na klasičan  pristup organizaciji nastave, pa prelazak na online učenje mnogima predstavlja problem. Velika ogovornost je na nastavnicima koji u izmijenjenim uslovima moraju održati kvalitet nastave i objektivnost prilikom ocjenjivanja. S druge strane, učenicima teško pada socijalna izolacija i nedostatak direktne komunikacije sa nastavnicima i vršnjacima.

O  prednostima i nedostacima učenja na daljinu razgovarali smo sa Aleksandrom Purovićem,  direktorom SŠC „Pero Slijepčević“ Gacko: