//Paljenje guma višestruko zagađuje životnu sredinu

Paljenje guma višestruko zagađuje životnu sredinu

Opština Gacko će ove godine sa više odlučnosti sprovoditi zabranu paljenja guma uoči 1. maja.

U poslednje vreme se ovaj simboličan gest, koji je prvenstveno bio zanimljiv deci, pretvorio u prave male ekološke incidente u kojima je paljeno na stotine guma čime je ugrožavana životna sredina, kako vazduh, tako i zemljište i voda.

Goran Savić, komunalni inspektor u opštini Gacko je istakao da će se kontrole na terenu vršiti svakodnevno, kao i da će se prekršioci kažnjavati.

Više pojedinosti u tonskom prilogu: