//Kako zaštititi autohtonu rasu- gatačko sivo goveče

Kako zaštititi autohtonu rasu- gatačko sivo goveče

Poslednjih meseci aktuelizovana je priča o gatačkom sivom govečetu- brendu po kojem je ovo područje poznato.

Ministarstvo poljoprivrede je nosilac projekta zaštite ove rase sa ciljem da se gatačko goveče sačuva u banci gena kao i da se zaštiti njegovo geografsko poreklo, rekao je između ostalog Dušan Andrijašević iz Zemljoradničke zadruge Gacko koji je aktivno uključen u ovaj proces.

Gatačko goveče je bogatstvo koje moramo da zaštitimo- Dušan Andrijašević

Naglasio je da se radi o najpoznatijoj autohtonoj vrsti goveda u BiH kao i da bi zaštita geografskog porekla, u krajnjoj liniji, dovela i do porasta cena proizvoda na tržištu, a uzgajivači koji bi se odlučili za gatačko goveče bi kroz podsticaje bili stimulisani.

Procenjuje se da na ovom području ima oko 8,5 hiljada grla. Istraživanje koje je na terenu obavljano će pokazati koliko je rasa čista i koje su mere koje treba preduzeti da se ona zaštiti, ističe Andrijašević.

Opširnije u tonskom prilogu: