//Оглас Комисије за награде и признања Општине Гацко

Оглас Комисије за награде и признања Општине Гацко

РЕПУБЛИКА СРПСКА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

                  ГАЦКО

– Комисија за награде и признања – 

Број: 01-022-226/21

Датум: 14.05.2021. године

Комисија за награде и признања даје ОГЛАС:

            Награде и признања Општине Гацко су награде и признања за дјела, животна дјела за допринос и рад који заслужују опште истицање и уважавање.

            Скупштина општине Гацко је установила следећа признања:

            1. Повеља Општине Гацко  –  „Васиљ Грђић”

            2. Плакета Свете Тројице

            Повеља општине Гацко – “Васиљ Грђић”,  додјељује се као највише признање за посебан допринос у развоју општине Гацко, односно за рад и дјело које заслужује опште истицање и признање.

            Плакета Свете Тројице додјељује се за допринос у развоју општине, односно за допринос и дјела која заслужују општинска признања и истицања.

            Награде и признања могу се додјељивати појединцима, предузећима, установама, мјесним заједницама, удружењима грађана и другим субјектима.                                                               

            Право предлагања кандидата за признања имају правна и физичка лица са сједиштем у општини Гацко, односно пребивалиштем на територији општине Гацко.

            Предлагачи су дужни своје приједлоге за општинске награде и признања доставити Комисији за награде и признања Скупштине општине Гацко најкасније до 21. маја за годину у којој се признање додјељује.

            Приједлог мора да садржи: податке о кандидату, овјерен записник са састанка уколико је приједлог упутило правно лице, образложење приједлога са аспекта оправданости, односно разлозима додјеле у складу са прописаним критеријима.

            Приједлог за додјелу утврђује Комисија за награде и признања Скупштине општине Гацко и доставља га у писаној форми Скупштини Општине Гацко на разматрање.

            Одлука о додјели награда и признања Општине Гацко доноси се на сједници Скупштине општине Гацко, а уручује се свечано поводом Дана општине.

Достављено:

-Радио Гацко

-Сајт општине                                                                       Предсједник Комисије:

    Саша Шкиљевић