//Održana Šesta sjednica SO Gacko

Održana Šesta sjednica SO Gacko

Šesta sjednica SO Gacko počela je uobičajeno- prozivkom prisutnih, prihvatanjem dnevnog reda i usvajanjem zapisnika. 

Na samom početku je  predlagač- skupštinska većina, povukao tačku 12 – Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterijuma za izbor, imenovanje i razrešenje organa u javnim ustanovama čiji je osnivač Opština Gacko.

Odbornik Radoica Antunović je predložio da se u budžetu izdvoji 35 hiljada maraka za finansiranje udžbenika za osnovce. Prijedlog je u načelu podržan i od strane načelnika i pozicije uz napomenu da bi za preciziranje trebalo zadužiti Odjeljenje za opštu upravu, a sama materija razmatrana u daljem toku sjednice, u okviru tačke 11 koja se tiče mjera pronatalitetne politike.

Odbornici su prihvatili Informaciju o stanju lokalne putne mreže, o zdravstvenoj zaštiti stočnog fonda, Izvještaj o radu Opšte zemljoradničke zadruge, Informaciju o broju nezaposlenih u opštini, kao i o stanju u privredi i preduzetništvu.

Sa 13 glasova za i 5 uzdržanih donesena je odluka da  opština Gacko podigne kredit od 2,8 miliona maraka kako bi servisirala preuzete obaveze.

Milivoje Boljanović, načelnik Odjeljenja za finansije  obrazlažući ovu odluku je rekao da će struktura kredita vjerovatno biti izmijenjena do realizacije jer će se do tada isplatiti neka dugovanja. Između ostalog, ako ne ranije, iz ovog kredita bi trebale biti isplaćene studentske stipendije i podsticaji za poljoprivrednike , istakao je Boljanović.

Kredit se diže na 7 godina, projektovana kamatna stopa je 5% sa grejs periodom od 4 meseca.

Odbornici su jednoglasno donijeli odluku da se iz budžeta izdvoji do 100 hiljada maraka za rekonstrukciju grijanja DZ „Prof. dr Savo Bumbić“.

Izvještaj o radu Boračke organizacije Gacko usvojen glasovima svih odbornika. Predsjednik Skupštine  BO Gacko  Aleksa Slijepčević obraćajući se odbornicima istakao je da se pitanje zaposlenja četvoro djece poginulih boraca treba riješiti u najkraćem roku, te da nije zadovoljan saradnjom sa menadžmentom RiTE Gacko jer su se više puta oglušili o njihove zahtjeve da održe sastanak kako bi zajednički djelovali na polju rješavanja problema boračkih kategorija.

Imao je i primjedbu na činjenicu da je jedan od članova opštinske  Komisije za boračka pitanja bez kategorizacije, jer prema njegovim riječima takvi ne mogu odlučivati  o sudbini boraca.

Na dnevnom redu našao se i Izvještaj o radu Crvenog krsta koji je dobio zeleno svjetlo svih odbornika kao i Nacrt odluke o uslovima , postupku i visini finansijske podrške za sklapanje braka, novorođeno dijete i sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje.

Usvojen je i Prijedlog odluke o izmjeni dijela regulacionog plana Barica kao i Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

Na šestom skupštinskom zasjedanju  imenovani su i direktori Javnih ustanova i to Mirjana Koprivica Kulturno –sportskog centra, Nedeljka Dostinić Dječijeg vrtića a Nevena Miljković – Mandić  Doma zdravlja u Gacku.

I ova sjednica završena je odborničkim pitanjima …