//Рудник и Термоелектрана Гацко: извјештај о резултатима пословања у мјесецу јулу 2021. године

Рудник и Термоелектрана Гацко: извјештај о резултатима пословања у мјесецу јулу 2021. године

У мјесецу јулу 2021. Термоелектрана Гацко је произвела и предала у мрежу  145,50 ГWх електричне енергије, што износи 95,10 % од мјесечног плана по електроенергетском билансу.

За првих 7 мјесеци 2021. године укупно је произведено 826,82 ГWх електричне енергије, односно 99,74%  од плана по електроенергетском билансу.

Блок термоелектране ради стабилно без већих техничких проблема. У јулу је био један краћи застој, због пуцања цијеви у котлу, који је трајао 18 сати.

Термоелектрана је у мјесецу јулу 2021. години радила на мрежи 726 радних сати, а у првих седам мјесеци 2021. године 4226 радних сати.

У    Руднику  je у јулу мјесецу произведено 223.478 т угља и 526.188 м3 чврсте масе.

Процес производње се одвијао несметано, тако да можемо констатовати да се остварују добри пословни резултати.

                                                                                                                                    УПРАВА