//Комунална полиција на терену

Комунална полиција на терену

Комунална полиција општине Гацко почела је са контролама  везаним за  начин и услове држања  стоке у урбаном дијелу општине (дио обухваћен Урбанистичким планом општине Гацко) по новој Одлуци  о  комуналном реду(Службени гласник општине  Гацко, број 4/21).

Чланом 114 став  3 и 4 Одлуке о комуналном раду утврђена је забрана држања крупне стоке  у урбаном  подручју општине Гацко , осим објеката за смјештај стоке која се налазе на самом рубу насељеног мјеста , а стока  се из смјештаја усмјерава  на испашу  у подручје изван граница  Урбанистичког плана  и да ни на који начин  не нарушава становање  и саобраћај у окружењу. Наведени објекти  за смјештај  стоке  морају имати  изграђене  водонепропусне  јаме за депоновање  стајњака и испуштања осоке , а иста требају  бити затворена  и у односу  на стамбено-пословне објекте и путеве  морају бити удаљена најмање 15 метара.

Такође, у урбаном дијелу општине Гацко забрањено је кретање стоке коловозом,тротоарима, пјешачким стазама и др.као и напасање стоке  на уређеним и неуређеним зеленим површинама.За непоштовање наведених одредби прописане су  казне у износу од 300,00 и 500,00КМ.