//Општина Гацко расписала конкурс за доделу студентских стипендија

Општина Гацко расписала конкурс за доделу студентских стипендија

Данас је расписан конкурс за доделу студентских стипендија за академску 2021/22 годину за редовне студенте основних и мастер студија са пребивалиштем у општини Гацко. Конкурсом су обухваћени и студенти прве године студија који су током целокупног средњошколског образовања били одлични.

Уз захтев студенти су дужни да приложе:

-Уверење о редовном школовању (издаје се на  матичном факултету),

-Уверење о сталном месту пребивалишта (издаје се у ПС Гацко),

-Изјаву да студент није корисник стипендије/ кредита одобреног од стране другог правног лица (формулар се налази на портирници Општине Гацко),

-Кућну листу (образац се купује у књижари),

Као и доказе који се односе на следеће категорије:

-Доказ о статусу деце погинулих бораца, деце умрлих бораца или деце РВИ од I до IV категорије и деце без једног или оба родитеља.

Доказе о приходима породичног домаћинства

-Уверење о просеку плата, потврда са Бироа за запошљавање или последњи чек од пензије

-Уверење о просеку оцена у току досадашњег школовања

Непотпуни и неблаговремено предати захтеви неће бити разматрани.

Захтев са документацијом доставити на протокол, соба бр. 1 Општине Гацко.

За све информације можете позвати бр. тел. 059/222-349

Конкурс је отворен до 30. новембра.