//Позив на јавну расправу

Позив на јавну расправу

Позивају се све организације цивилног друштва (ОЦД) са подручја општине Гацко, да присуствују Јавној расправи одабира приоритетних области Јавног позива на подручју општине, а у склопу Регионалног програма локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2) којег финансира Европска унија (ЕУ), а имплементира Развојни програм Уједињених нација (УНДП).

Јавна расправа ће се одржати у петак 18. фебруара, у сали Скупштине Општине Гацко са почетком у 11.00 сати, са следећим тачкама дневног реда:

 • Информације о РеЛОаД2 пројекту
 • Дискусија приједлога области предстојећег Јавног позива за Општину Гацко у РеЛОаД2 пројекту за 2022. годину
 • Текућа питања о предложеним приоритетним областима:
 1. СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
  1.1 Пројекти који пружају помоћ социјалној инклузији особа са потешкоћама у развоју;
  1.2 Пројекти који раде на унапређењу квалитета живота лица са инвалидитетом;
  1.3 Пројекти који подстичу унапређење знања и вјештина на тржишту рада, нарочито за категорије становништва које се тешко запошљавају, с посебним акцентом на жене.
 2. КУЛТУРА
  2.1 Побољшање квалитета и доступности културних садржаја за све категорије становништва кроз промоцију различитих видова културе и умјетности;
  2.2 Пројекти који раде на обогаћивању културних садржаја за становнике.
 3. СПОРТ
  3.1 Афирмација и развој спортских садржаја за дјецу и младе;
  3.2 Афирмација аматерског спорта са акцентом на особе из социјално-искључених категорија становништва.
 4. МЛАДИ
  4.1 Унапређење друштвеног положаја младих на тржишту рада кроз унапређење њихових знања и вјештина;
  4.2 Развој садржаја за квалитетно провођење слободног времена.
 5. РУРАЛНИ РАЗВОЈ
  5.1 Пројекти који помажу унапређење квалитета живота у руралним срединама;
  5.2 Пројекти који помажу унапређењу знања и вјештина становништва у руралним срединама;
  5.3 Пројекти који раде на промоцији и активизму младих у руралним срединама.
 6. КОВИД-19
  6.1 Унапређење квалитета живота социјално угрожених категорија становништва у вријеме КОВИДА-19.