//ЕУ агенција за основна права: Програм за обављање приправничког стажирања

ЕУ агенција за основна права: Програм за обављање приправничког стажирања

Отворен је Програм за обављање приправничког стажирања који финансира Аgency for fundamentаl rights (FAR).

Рок за подношење пријаве је 23.05.2022. године до 13.00 часова.

Циљеви приправничког стажирања које ће финансирати FAR су:

·        Разумијевање циљева и активности улоге FAR-а у обезбjеђивању пуног поштовања основних права широм ЕУ;

·        Стицање практичног искуства и знања о свакодневном раду јединица FАR-a. Пружање прилике за рад у мултикултуралном, мултијезичном и мултиетничком окружењу, доприносећи развоју међусобног разумијевања, повјерења и толеранције. Промовисање европских интеграција у духу нове управе и кроз активно учешће у развијању свијести о европском грађанству;

·        Практично примјењивање знања стечених током студија, а посебно у својим специфичним областима компетенција и

·        Омогућавање полазницима да допринесу мисији FAR-а у помагању да основна права постану стварност за све у ЕУ.

Програм се односи на особе који су дипломирале, тј. завршиле основни циклус студија, не искључујући оне који су, у оквиру цијеложивотног учења, на почетку нове професионалне каријере.

Детаљне информације доступне су ОВДЈЕ<https://fra.europa.eu/en/vacancy/2022/call-applications-traineeship-programme-2022-2023>.

Молимо апликанте из Републике Српске да на мејл fondovieu@meoi.vladars.net<mailto:fondovieu@meoi.vladars.net> потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.