//Систематска дератизација на подручју општине Гацко

Систематска дератизација на подручју општине Гацко

У циљу заштите становништва од појаве ширења заразних болести које преносе глодари, начелник општине Гацко  и ове године наређује  вршење систематске дератизације на подручју наше општине,  од 16. до 25. маја 2022. године.

Систематска превентивна дератизација извршиће се у следећим објектима: индивидуалним домаћинствима, стамбеним, комуналним, вјерским и спортским објектима, објектима занатско – предузетничке дјелатности из области трговине , угоститељства и занатства, објектима државних и приватних правних лица, здравственим, предшколским и школским установама .

Систематску превентивну дератизацију ће извршити д.о.о за еколошко-санитарну заштиту и производњу”САНИТАЦИЈА” Зворник.

Трошкове систематске превентивне дератизације сносе државна и приватна правна лица, власници предузетничких објеката, а трошкове дератизације јавних површина, јавних установа , школских и осталих објеката сноси општина Гацко.

Сви грађани, организације, правна лица и установе дужни су омогућити несметано извођење радова на систематској превентивној дератизацији, и у том периоду сви уговори које правна и физичка лица имају са неким другим даваоцима услуга, стављају се у стање мировања у вријеме извођења  дератизације.

Надзор над извођењем систематске превентивне дератизације на подручју општине Гацко, као и праћење акције вршиће комунална полиција општине Гацко.

Ова Наредба ће се објавити на свим јавним мјестима општине Гацко(правним лицима, установама, мјесним заједницама и др.)