//Zime u Gacku više nisu što su nekad bile

Zime u Gacku više nisu što su nekad bile

Nekoliko hladnih dana neće promeniti dosadašnji utisak koji ostavlja ova zima, a to je da je daleko od onih oštrih, sa debelim minusom i obiljem snega, koje pamte generacije Gačana. Rajko Jakšić, šef meteorološke stanice RiTE Gacko kaže da je evidentan porast srednjih mesečnih i srednjih godišnjih temperatura vazduha naročito u poslednjih osam godina. Sa srednjom temperaturom od 2,5°C, decembar iza nas je bio znatno iznad višegodišnjeg proseka koji iznosi 0,7 °C. “Maksimalna temperatura u decembru je iznosila 11°C, a minimalna -10 °C. I januar je sa srednjom temperaturom od 0,2 °C iznad višegodišnjeg proseka koji iznosi -0, 7 °C“. Ističe da je primetno da su poslednjih godina padavine ređe, kratkotrajnije, ali i obilnije. “Količina padavina u mesecu decembru je iznosila 195 l/m2  što je nešto manje od prosečnih vrednosti za taj mesec koji iznosi 218 l/m2. Sa druge strane, u januaru beležimo samo 55 l/ m2 što je značajno manje u odnosu na prosek od 170 l/ m2 . To, međutim, nije minimum padavina. Januar 1975. godine je imao samo 23 l/ m2 , a 1989. je palo tek 3,5 l kiše po m2. Za poslednje dve decenije prosečna godišnja količina padavina se povećala za 108 l/m2 što je značajno ako imamo na umu relativno kratak period. Sa druge strane, smanjio se broj dana sa padavinama, a beležimo I drastično smanjenje broja dana sa snegom i snežnim pokrivačem”, podvlači Jakšić i dodaje da je mala količina padavina u januaru 2020. posledica polja visokog vazdušnog pritiska koje je trajalo od 27. decembra do 26. januara.