/Плански застој блока ТЕ Гацко

Плански застој блока ТЕ Гацко

ТЕ Гацко је најавила плански застој и изашла из погона 10.04.2020. године у 24:00 часова. У планском застоју блока ТЕ Гацко су обављене следеће активности:

-санација цурења на цијевном систему котла

-унутрашње чишћење котла

-отклањање примједби по радним налозима на свим постројењима

Све активности у планском застоју су завршене 12.04.2020. године до 22:00 часова. Послије наведеног термина блок ТЕ Гацко  спреман је за улазак у погон у складу са потребама ЕЕС МХ „ЕРС“.