//Požar ugrožava snabdevanje strujom pojedinih sela

Požar ugrožava snabdevanje strujom pojedinih sela

Borba protiv korona virusa i nova reorganizacija rada koja se primenjuje i u preduzeću Elektrohercegovina“ svela je broj radnika na minimum, a otklanjaju se samo tehnički kvarovi .

Stoga, iz Elektro – Gacka pozivaju potrošače, posebno one na seoskom području,  da očitaju stanje svojih brojila i da podatke dostave putem telefona 059/472-360 ili lično u poslovnicu „Elektro-Gacka“.

Veći  problem koji zadaje glavobolju u poslednje vreme su nesavesni postupci pojedinaca koji izazivaju požare ili sečom šume i rastinja ugrožavaju niskonaposku i srednjenaponsku mrežu.

Trenutno je u pitanje dovedeno napajanje strujom sela Jasenik i Berušica zbog požara koji je izazvao neodgovorni meštanin u kojem su izgoreli stubovi na delu mreže.

U preduzeću kažu da će kvarovi nastali nesavesnim postupcima pojedinaca rezultirati isključenjem energetskih objekata sa mreže, a otklanjanje kvarova i ponovno uklučenje će uslediti tek kad se steknu uslovi za to.

Stoga iz „Elektro-Gacka“ apeluju na meštane opštine da prilikom poljskih radova vode računa o elektro-mreži kako bi se ovakve neprijatne situacije ne bi dešavale.