//Maturanti SŠC „Pero Slijepčević“ završavaju nastavu

Maturanti SŠC „Pero Slijepčević“ završavaju nastavu

78 maturanata SŠC „Pero Slijepčević“ Gacko danas završava svoje srednjoškolsko obrazovanje. U ovoj generaciji imali smo dva odjeljenja gimnazije i dva mašinskih tehničara, kaže direktor Aleksandar Purović.

Sjednice odjeljenskih i nastavničkog vijeća održaće se u petak kada će se verifikovati uspjesi maturanata.

Pismeni dio maturskog ispita iz srpskog jezika održaće se 29. maja, a odbrane maturskih radova iz izbornog predmeta od 1.do 4.juna. Maturski ispiti održaće se on-lajn, prema preporukama Republičkog pedagoškog zavoda.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije održavanje maturskih proslava je zabranjeno. Za uspomenu na još jednu generaciju gatačkih maturanata u junu će u saradnji sa Savjetom učenika biti urađeni panoi, kažu u Srednjoškolskom centru.