//Конкурс за упис

Конкурс за упис

Факултет за производњу и менаџмент Требиње расписује Конкурс
за упис студената у прву годину првог циклуса студија у академској 2020/2021. години.
У академској 2020/2021. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса студија уписује 46 студената на два студијска програма и то:
 Индустријски менаџмент

 • 15 студената на буџет РС,
 • 3 студената на суфинансирање и
 • 2 страна држављана.
   Индустријско инжењерство за енергетику
 • 20 студената на буџет РС,
 • 4 студената на суфинансирање и
 • 2 страна држављана
  Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.
 • Пријављивање кандидата почиње 22.06.2020. године, а завршава 26.06.2020. године
  (пријем докумената се врши сваки радни дан);
 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 01.07.2020. године са почетком у 9.00 часова;
  Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног
  испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.
  Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа документа:
 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
  Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.
  Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.