//Kosidba pri kraju – sijeno podbacilo

Kosidba pri kraju – sijeno podbacilo

Tradicionalno najvažniji sezonski posao u gatačkoj opštini – kosidba se privodi kraju. Kako smo saznali od poljoprivrednika prinosi sijena su znatno ispod očekivanih. Prema riječima Darka Markovića – kontrolnog asistenta u Resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi,  na loše prinose sijena uticale su nepovoljne vremenske prilike. Niske temperature tokom aprila i maja mjeseca kao i nedovoljna količina padavina uticale su na to  da vegetacija kasni  i  značajno su usporile rast trave.

Prinosi sijena su nešto veći na parcelama koje su nađubrene ili su bile pod tretmanom njege i zaštite i na nivou su prošlogodišnjih – kaže Marković. Nešto bolji ukos je na parcelama gatačke porvši dok  su prinosi na pojedinim  livadama u Gatačkom polju  prepolovljeni u odnosu na rodne godine.

Budući da većina gatačkih farmera, posebno onih  koji imaju veći broj grla krupne i sitne stoke,  neće moći da obezbijede dovoljno kabaste hrane za prehranu u zimskim uslovima,  prinuđeni su da kupuju. Cijene  su neujednačene i zavise prvenstveno od kvaliteta sijena, veličine bale i pristupačnosti terena  a  kreću se od 3 do 4 marke  za balu. Oni koji vrše usluge baliranja naplaćuju 70 feninga za balu.

Povoljne vremenske prilike,  sunčani dani i visoke temperature  pogoduju  sušenju trave pa je sijeno, kažu poljoprivrednici, dobrog kvaliteta.