//Posao traži 758 osoba

Posao traži 758 osoba

Na evidenciji Biroa za zapošljavanje u opštini  Gacko je 758 lica koja aktivno traže posao što je za 43 više u odnosu na isti period prošle godine.

Kada je reč o kvalifikacionoj strukturi, najviše je onih sa srednjom stručnom spremom, njih 290, i to mašinskih, elektro, ekonomskih i trgovačkih tehničara, kao i lica sa završenom gimnazijom.

Nešto manje je kvalifikovanih radnika – 240.

Na birou rada je i 127 lica sa visokom stručnom spremom, kao i tri osobe sa diplomama mastera.

Podaci pokazuju da se radi o tri osobe ženskog pola koje, uprkos visokom obrazovanju, i dalje traže zaposlenje.

U ovoj kategoriji su najzastupljeniji diplomirani ekonomisti, pravnici, poljoprivredni i mašinski inženjeri, stomatolozi.

U starosnoj strukturi najviše je onih između 30 i 35 godina. Njih 117 traži posao, a žene su daleko zastupljenije od muškaraca. Na evidenciji Biroa za zapošljavanje u Gacku je i 39 osoba starijih od 60 godina.

Za prvih pet meseci je u spiskove Zavoda za zapošljavanje u opštini Gacko upisano 78 lica, dok je u tom periodu 48 osoba našlo zaposlenje.

U prošloj godini je realizovano 19 zahteva za zapošljavanje i samozapošljavanje.