//Управа Р и ТЕ Гацко-Ремонтни радови теку по плану

Управа Р и ТЕ Гацко-Ремонтни радови теку по плану

Досадашњи ток ремонтних активности у редовном годишњем ремонту Термоелектране Гацко 2020. тече по планираном обиму и динамици, па се наредних дана очекује окончање преосталих ремонтних активности:

  • Завршетак радова на комплетном цијевном систему котла,
  • Завршетак радова на турбини и осталој опреми машинске сале
  • Завршетак радова на управљачко-надзорном систему,
  • Започете су активности за испитивање технолошких подсистема (пробе механизама, арматуре и сл.)
  • Затварaње обзида и монтажа оплате котла
  • Радови на вентилационим млиновима су у завршној фази
  • Све остале ремонтне активности су или завршене или су у планираној завршној фази.

Хидраулична проба котла по завршетку наведених активности је планирана 21.07.2020.године.

После хидрауличне пробе ће се приступити евентуалној санацији уочених недостатака.

По завршетку поменутих активности планирамо прву потпалу котла.

За предстојећи старт блока су обезбијеђене  довољне количине угља на депонији термоелектране, мазута  у дневном резервоару као и довољне количине погонских хемикалија, уља, мазива и техничких гасова.

Експлоатационо особље се уводи у редован смјенски рад 20.07.2020. а смјенско одржавање ће се активирати сходно потребама.

Према садашњем сагледавању погонске спремности блока Термоелектране не очекују се значајнији проблеми приликом старта и улазак у погон блока ТЕ Гацко се очекује у складу са унапријед дефинисаним терминима а то је до 26.07.2020 године.

           УПРАВА Р и ТЕ ГАЦКО