//Pripreme ogreva u toku

Pripreme ogreva u toku

Iako je grijna sezona još uvijek daleko u  periodu poznog ljeta, uprkos visokim temperaturama ,  većina gatačkih  domaćinstava  priprema ogrev.  Za one koji odluče da  drva obezbijede u Šumskoj upravi  metar kubni ogrevnog drveta u šumi na panju platiće 35 maraka sa PDV –om,  kaže Nataša Popović  – rukovodilac službe uzgoja i zaštite šuma  u  Šumskoj upravi Gacko.

Ista  količina oblovine na kamionskom putu ( lageru) košta 73.71 KM bez prevoza i utovara. Lokacije na kojima se može vršiti nabavka drveta za ogrev su Čemerno, Fojnica, Lukovice i Vranjski Do u rejonu Bodežišta i Borča.

Budući da se suočavaju sa problemima  bespravne sječe drveta,  iz Šumske uprave apeluju na sve koji  vrše nabavku ogrevnog drveta da posjeduju propratnu dokumentaciju sa tačno upisanim podacima o količini utovara.

Inače,  većina seoskih domaćinstava  se odlučuje za  ogrevno drvo koje se kod preprodavaca može kupiti po cijeni od 65 – 70 KM po metru kubnom, računajući i troškove prevoza. Ako su sječena na  manje trupce cijena  se povećava.  Cijepana  bukovina košta  čak  80 maraka . Oni koji nisu u mogućnosti da sami cijepaju drva, cjepaču će platiti 10 maraka  po  metru.

 Grijenje na struju je skupo  i samim tim dostupno manjem broju  domaćinstava.

Oni koji kao ogrev koriste ugalj iz gatačkog rudnika  moraće da izdvoje 85 maraka za  tonu sa PDV.  Posljednjih nekoliko godina  posebno je velika potražnja za peletom  i kako saznajemo cijene  ovog energenta  se kreću od 330 do 350 maraka  za tonu.

U Šumskoj  upravi Gacko u planu je jesenje pošumljavanje koje će uslijediti tokom oktobra i novembra mjeseca. Zbog situacije uslovljene korona virusom izostalo je proljećno pošumljavanje – kažu u Upravi. Planirano je da ove jeseni pošume 11.5 hektara površine, od čega 9 hektara otpada na goleti a 2.5 hektara na visoke šume. Za pošumljevanje goleti na potezu Ljeskov Dub- planina Bjelasnica obezbijediće 24  hiljade sadnica crnog bora dok će u visokim šumama, na više lokacija,  zasaditi 3 600 sadnica smrče.