//Povećan broj korisnika dodatka za tuđu njegu i pomoć

Povećan broj korisnika dodatka za tuđu njegu i pomoć

„U periodu od marta do maja mjeseca Centar za socijalni rad u Gacku bio je koordinator brojnih akcija u kojim je podijeljeno 128 prehrambenih i higijenskih paketa licima i porodicama u stanju socijalne potrebe, višečlanim porodicama i pojedincima koji su u vrijeme virusa korona ostali bez posla“, potvrdio nam je Ranko Mastilović, direktor Centra.

U saradnji sa Opštinskom organizacijom Crvenog Krsta u narednim danima biće podijeljeno još 60 paketa.

Novčanu pomoć u Gacku prima 39 korisnika. Radi se o iznosu od oko 125 maraka, što svakako nije velika suma, ali kada se uporedi sa najnižom penzijom u RS iznos nije ni zanemariv.

Kada je u pitanju drugo pravo iz socijalne zaštite-dodatak za tuđu njegu i pomoć ostvarenje zavisi od fukcionalnog stanja korisnika i nije vezano za imovinski cenzus. Komisiju, koja radi na terenu, čine defektolog, psiholog i doktor.

U ovoj godini dodatak su ostvarila 189 korisnika i ovaj broj je u stalnom porastu.Novčani iznos za prvu kategoriju je 181,20 KM, a drugu je znatno manji i iznosi 90 KM.

Mastilović kaže da je 7 lica sa područja naše opštine smješteno u centre za stare osobe kao i u centre za djecu sa posebnim potrebama što je pored prava iz socijalne zaštite bitna stavka u budžetu. Na godišnjem nivou za smještaj pomenutih lica izdvoji se preko 80  hiljada maraka, a po osobi mjesečno treba izdvojiti od 650-750 maraka. Različit je procenat u tome koliko opština učestvuje u plaćanju, ali u 80 odsto slučajeva sa opštinskog budžeta plati se cjelokupan iznos.

U Centru za socijalni rad u Gacku evidentirano je 39 lica po osnovu zdravstvenog osiguranja, a u prosjeku se mjesečno dodijeli 5 jednokratnih pomoći.U srodničku hraniteljsku porodicu smješteno je dvoje djece i dvije odrasle osobe.

Lična invalidnina je postalo zakonsko pravo i regulisana je izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i to pravo u Gacku ostvaruje 27 punoljetnih i 13 maloljetnih lica. Najmanji iznos ovog prava je 93, najveći 135 KM.