//TE Гацко у октобру премашила план прозводње

TE Гацко у октобру премашила план прозводње

ТЕ Гацко је у октобру мјесецу остварила производњу електричне енергије од 148 917 MWh или 108,6% у односу на планираних 137 хиљада MWh по Ребалансу eлектроенергетског биланса Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за 2020. годину.

За десет мјесеци 2020 године ТЕ Гацко је остварила производњу од 1 357 860 MWh што је такође за 1,71% више од плана за наведени период 2020. године.Са овом производњом у 2020 години,ТЕ Гацко је дала учешће 32,7% од укупне производње електричне енергије у систему.

У наредном периоду се очекује стабилан рад блока ТЕ Гацко са обезбијеђеним довољним количинама угља на депонији ТЕ Гацко,као и мазута и погонских хемикалија у резервоарима ТЕ потврдили су  нам у управи РИТЕ.