//Обавјештење Општинске изборне комисије

Обавјештење Општинске изборне комисије

Бирач, који је позитиван на COVID-19 или којем је изречена мјера надлежног органа о обавезној изолацији, или је у евиденцији података надлежних институција о овим категоријама лица и није у могућности да лично оде на своје редовно бирачко мјесто на којем је уписан у извод из Централног бирачког списка, уколико жели да гласа, да би остварио бирачко право дужан је најкасније у року од 72 сата прије дана избора путем *имејла* или другог лица доставити Општинској изборној комисији Гацко захтјев за гласање путем  посебног мобилног тима и ковертираног гласачког листића.

Бирач којем је дијагностификовано обољење COVID-19 или којем је изречена мјера надлежног органа о обавезној изолацији након истека рока од 72 сата прије дана избора, или на сам дан избора, захтјев за гласање путем ковертираног гласачког листића дужан је доставити најкасније на дан избора 15.11.2020.године до 9 часова.

Уколико бирач не посједује медицински налаз или акт надлежног органа којим му је одређена обавезна изолација основаност захтјева Општинска изборна комисија цијениће по увиду у службене евиденције надлежних органа о овим категоријама који се по захтјеву достављају Општинској изборној комисији.

Захтјев за гласање путем ковертираног гласачког листића треба да садржи име и презиме бирача, адресу становања и број контакт телефона.

По добијању захтјева за гласање путем посебног мобилног тима и ковертираног  гласачког листића Општинска изборна комисија ће ступити у контакт са  бирачем и дати додатна упутства о процедури и начину гласања путем посебног  мобилног тима COVID-19.

Захтјев се може доставити путем имејл адресе *oikgacko@gmail.com

<oikgacko@gmail.com>*, путем факса број: *059/472-426* или посредно преко другог лица.

                                Контакт телефон ОИК-е: *059/472-426* и

                                     *059/471-309 (на дан избора)*