//Термоелектрана Гацко испунила годишњи план производње

Термоелектрана Гацко испунила годишњи план производње

ТЕ Гацко је у децембру мјесецу остварила производњу електричне енергије од 137.650MWh или 100,5% у односу на планираних 137 000MWh по Ребалансу Електроенергетског биланса Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ за 2020. годину, саопштено је из Управе предузећа.

Плански застој блока ТЕ Гацко у децембру мјесецу је искоришћен за унутрашње и вањско чишћење котла ТЕ Гацко као и отклањање проблема на свим постројењима уочених у току рада блока ТЕ.

У 2020. години ТЕ Гацко је произвела 1. 638 .020MWh што је 100,44 % у односу на годишњи план производње електричне енергије за 2020. годину од 1. 630 .730MWh ,што је друга производња од почетка рада ТЕ Гацко 1983. године.

Ово је рекордна година и са највећим бројем сати рада на мрежи у историји ТЕ Гацко, 7885 сати рада на мрежи.

У 2020. је забиљежен и минималан број застоја, свега 8 (3 планска и 5 непланских ). Поређења ради, у претходних 10 година, број застоја блока ТЕ Гацко се кретао између 15 и 20 у току једне године.

Са овом производњом електричне енергије у 2020. години, у односу на укупну произведену електричну енергију у систему у 2020. години од 5 .090. 570MWh,ТЕ Гацко је дала учешће од 32,2 % у укупној производњиелектричне енергије.

Са ТЕ Угљевик, двије термоелектране су произвеле 3.286.210MWh електричне енергије,што је 64,55% од укупне производње у систему ЕРС.

На депонији ТЕ Гацко су обезбијеђене довољне количине угља,као и мазута и погонских хемикалија у резервоарима ТЕ, за несметан рад блока ТЕ Гацко у наредном периоду.