//Dodijeljene božićke najugroženijim porodicama

Dodijeljene božićke najugroženijim porodicama

Načelnik opštine Gacko Ognjen Milinković danas je uručio pečenice povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića koji je pred nama. U saradnji sa Centrom za socijalni rad Gacko izabrane su tri porodice iz naselja Voćnak, za koje se smatra da su u stanju socijalne potrebe.

Iz razgovora sa njima saznajemo da su uvijek imali podršku lokalne zajednice i skromno kažu da je ona dovoljna. Načelnik Milinković ističe da među socijalno ugroženima postoji posebna empatija jer su neki odbili da prime pečenicu rekavši da je drugima potrebnija.

I upravo takvi trebamo biti, naročito u vrijeme praznika, a poželjno bi bilo i uvijek. Dakle, empatični, druželjubivi i srdačni prema bližnjem svom.

Evo šta su rekli načelnik i građani kojima su uručeni pokloni…