//U prošloj godini rođene 74 bebe

U prošloj godini rođene 74 bebe

Trend negativnog prirodnog priraštaja u opštini Gacko se, nažalost, nastavio i u 2020. godini.

U godini iza nas je rođeno 74 dece, dok je u knjige umrlih zvanično upisano 88 osoba. Ipak, ako se ubroje oni koji su preminuli u bolnicama, broj je daleko veći. Prema nekim internim evidencijama u 2020. godini umrlo je 131 lice sa područja opštine.

U matičnoj službi u Gacku su potvrdili da je u stvarnosti odnos između broja rođenih i umrlih nepovoljniji jer podaci kojima raspolažu ne obuhvataju lica koja su umrla u bolnicama u Republici Srpskoj.

Ipak, ako se držimo matičnih knjiga, u godini korone je rodjeno 7 beba više nego u 2019., a zvaničan broj umrlih je za 14 manji.

Od 88 lica upisanih u matičnu knjigu umrlih, u Gacku je umrlo 58, u Avtovcu 25, a u Fojnici 5.

U prošloj godini je bilo 33 venčanja, u Gacku je sklopljeno 27 brakova, u Avtovcu 6, dok u Fojnici nije zabeleženo ni jedno venčanje.