//Javni poziv za iskazivanje interesa građana Gacka za prekvalifikaciju u sektor informacionih tehnologija – IT

Javni poziv za iskazivanje interesa građana Gacka za prekvalifikaciju u sektor informacionih tehnologija – IT

Opština Gacko objavljuje Javni poziv za iskazivanje interesa građana Gacka za prekvalifikaciju u sektor informacionih tehnologija – IT.

Opštinska uprava opštine Gacko u cilju smanjenja nezaposlenosti poziva zainteresovane građane da iskažu interes za obuku u oblasti informacionih tehnologija.

Nakon isteka roka za prijavu, opština će organizovati sastanak sa prijavljenim kandidatima  uz učešće naših sugrađana koji već rade u IT sektoru i imaju značajno iskustvo u ovom poslu. Oni će objasniti prijavljenima koji je put do sticanja znanja kroz kurseve koje Opština planira organizovati.

Ova aktivnost je dio nastojanja Opštine da dobije sredstva za realizaciju ove ideje kroz  učešće u projektu prekogranične saradnje sa Crnom Gorom.

Interes se iskazuje popunjavanjem obrasca koji je dio ovog Javnog poziva.  

Obrazac za prijavu se može preuzeti na portirnici Opštine na prvom spratu ili OVDJE.  

Prijave se mogu podnositi elektronskim putem na adresu jelena.miletic@gacko-rs.info i zorica.rambat@gacko-rs.info, ili dostavljanjem popunjenog obrasca na portirnicu na prvom spratu u zgradi Opštine Gacko, svakim radnim danom od 07.30 do 15.30 časova.

Kontakt telefon za sva pojašnjenja u vezi sa ovim pozivom je: 059/ 472-436, lokal 106.

Rok za podnošenje prijava je 12.02.2021. godine.