//Održana radionica o prepoznavanju i promociji tradicionalne hrane sa ovog područja

Održana radionica o prepoznavanju i promociji tradicionalne hrane sa ovog područja

Poljoprivredni klaster Stara Hercegovina i sloow food Trebinje u saradnji sa Zemljoradničkom zadrugom “Gacko“ organizovali su danas radionicu na kojoj je promovisana tradicionalna hrana sa ovog podneblja.

Radionica je okupila predstavnike lokalnih službi , te institucija iz  poljoprivrednog i turističkog sektora sa jedne strane i  zainteresovanih Gačana sa druge , kako bi kroz radionice  prepoznali,  promovisali i valorizovali različite proizvode kao što su sir, kajmak iz mijeha, med i drugi.

Praktični dio radionice podrazumijeva rad u grupama čime bi se došlo do zaključaka i prjedloga za konktretne aktivnosti.

Naredni koraci i nastavak projekta biće definisani nakon što se objedine finalni izvještaji sa prijedlozima ostalih radionica sa lokalnog nivoa.

Mi smo razgovarali sa Gordanom Radovanović predstavnicom slow food-a iz Trebinja, a zanimljivo iskustvo podjelili smo i sa Melanijom Sušić iz Vrbe koja je prošle godine ugostila jednu grupu turista iz Italije.

Slijedi tonski prilog: