//CDPP Gacko – Projekat fizikalne terapije „Da rastemo zajedno“

CDPP Gacko – Projekat fizikalne terapije „Da rastemo zajedno“

U Centru za djecu sa posebnim potrebama u Gacku u toku je realizacija projekta fizikalne terapije „Da rastemo zajedno“. Više pojedinosti u razgovoru sa koordinatorom Jelenom Jovović i fizioterapeutom Slobodanom Gutovićem .