//Бањска рехабилитација за гатачке пензионера

Бањска рехабилитација за гатачке пензионера

Удружење пензионера  општине Гацко обавјештава пензионере,чланове Удружења  да је Влада Републике Српске  обезбиједила бесплатну  бањску рехабилитацију  у бањама РС  за три пензионера из наше општине.Заинтересовани пензионери  могу се пријавити  у канцеларији Удружења  од 21. маја  до 25. јуна текуће године.Уз пријаву  је потребно доставити:

-чек од последње пензије

-копију личне карте

-Рјешење о пензионисању

По завршеном  конкурсу извршиће се бодовање  по постојећем правилнику  а ранг листа  ће се објавити  на огласној табли Удружења.

Б.Г.