//Средњошколци на заслуженом одмору

Средњошколци на заслуженом одмору

Ову школску годину у СШЦ  „Перо Слијепчевић“  је  похађало  345 ученика од којих је 317 са успјехом завршило разред,  док је 27 ученика упућено на поправни испит са једном или двије слабе оцјене – сазнали смо у разговору са директором Александром Пуровићем.

 Средња оцјена пролазности на нивоу Центра је 3,26, а најбоље одјељење је други разред гимназије (Г 2) разредног старјешине Драгомира Лажетића.

Што се тиче изостанака са наставе, према ријечима директора Пуровића,  са 50 часова изостанка по ученику , уклапају се у републички просјек.  Најредовније су наставу похађали ученици првог разреда машинске техничке школе, разредног старјешине Олге Лажетић.

Данас се завршава јунски уписни рок за први разред и сва мјеста за занимање машински техничар су  попуњена. Слободних мјеста има за  упис у гимназију и занимање бравар- заваривач.