//Štete na elektro-mreži nastaju nemarom, ali i namerom. Zabeležena je i krađa transormatora pod naponom.

Štete na elektro-mreži nastaju nemarom, ali i namerom. Zabeležena je i krađa transormatora pod naponom.

Potrošači očekuju uredno snabdevanje električnom energijom, ali nemarom, a ponekad i namerom, i sami dovedu do oštećenja elektro-mreže.

Ove godine je požara nešto manje, ali je zato bilo neuobičajenih otuđenja. Osim podzemnog kabla, zabeležena je i krađa transformatora pod naponom. Nedavno su uhvaćeni mladići koji su skidali metalne profile sa stubova dalekovoda.

Zbog male lične koristi su oslabili stubove koji tokom oštrije zime mogu da se saviju ili padnu i tako celu opštinu ostave bez napajanja.

Bio je to i povod da sa Aleksandrom Raševićem, rukovodiocem RJ Elektro-Gacko popričamo o ovim pojavama, ali i o stanju na mreži i radovima tokom leta.

Opširnije u tonskom prilogu: