//Десета редовна сједница СО Гацко

Десета редовна сједница СО Гацко

Десета редовна сједница С0 Гацко почела је по плану у 10 часова у сали СО уз присуство 17 одборника, пред којима се нашло 19 тачака дневног реда.

Сједницу је отворио предсједник Скупштине Рајко Паповић, у присуству секретара Драгана Јегдића, потпредсједника СО-е Василијa Лажетићa, начелника општине Огњена Милинковића, замјеника начелника Синише Мандића, в. д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности Миливоја Бољановића и начелника Одјељења за просторно планирање и цивилну заштиту Дарке Унковић.

 Прије усвајања записника са претходне сједнице одборник ПДП-а Радоица Антуновић најавио је да ће напустити засједање јер ниједан од неколико његових приједлога није усвојен, те је то и учинио, рекавши да записник није вјеродостојан у дијелу који се односи на смањење плата општинских функционера. Антуновић је рекао да сматра да је изманипулисан тиме што је првобитни приједлог одборника био да се плате функционерима смање 10% а да је у коначници Приједлога закључка стајало до 10% те да је таквом игром ријечи јавност и он сам доведен у заблуду приликом гласања.

Одборник СНСД-а Синиша Шуковић објаснио је да је на прошлој сједници скупштине његов приједлог био да смањење плате општинским функционерима и одборницима буде 10%, али да је током те сједнице усаглашен и усвојен закључак о смањењу плате функционерима, одборницима, начелницима одјељења и служби и секретара СО Гацко у висини до 10%, при чему су из те одлуке изузети одборници који немају стално запослење.

У наставку су на постојећи дневни ред додате још двије тачке: Разрјешење чланова ОИК-а и Именовање чланова ОИК-а.

Након тога одборници су усвојили Извјештаје о раду СО Гацко и радних тијела СО за 2021. годину.

Потпредсједник Скупштине Василије Лажетић похвалио је рад локалног парламента у претходној години, наводећи да је у 2021. одржано осам сједница СО Гацко: „Надам се да ћемо и у овој години сви заједно да задржимо дух међусобног уважавања и поштовања, дух културе дијалога. Задовољан сам што ова скупштина није оспорила било какву инвестицију, ни било какав привредни напредак који се назирао. Настојали смо се да будемо подршка и ослонац функционерима општине Гацко да раде на привредном и укупном развоју општине Гацко“

Гласовима позиције усвојена је Информација о раду Савјета мјесних заједница за 2021. годину. Разматрајући информацију о раду мјесних заједница на подручју наше општине , Одбор за мјесне заједнице закључио је да је неопходно обезбиједити уредно снабдијевање грађана водом с акцентом на МЗ Брљево и Фојница, изградити и асфалтирати градске улице и сеоске путеве по приоритетима, уклонити дивље депоније на цијелом подручју општине Гацко, идентификовати и уклонити објекте који су у рушевном стању, изградити нову зелену пијацу, регулисати одводе оборинских и отпадних вода и сл.

Одборник СНСД-а, Синиша Шуковић истакао је, да поред евидентне потребе за просторијама Савјета МЗ, у буџету треба издвојити и ставку за финансирање рада Савјета МЗ, са  јасно дефинисаним потребама неопходним за функционисање Савјета.

На крају дискусије по овој тачки дневног реда у име свих мјесних заједница обратила се Славица Зуровац, предсједница МЗ Гацко. Казала је да су чланови Савјета из свих мјесних заједница  током протекле године покушали кандидовати приоритете, који би читаву општину учинили бољим мјестом за живот. Зуровац је истакла да вјерује у добру сарадњу Савјета МЗ и Општине Гацко.

 Одборници су потом разматрали  Приједлог Стратегије развоја општине Гацко за период 2022 – 2028.  године.

Образлажући овај документ, начелник Општине Гацко Огњен Милинковић казао је да Приједлог Стратегије садржи више аспеката, а да је у његовом основу  стратешка платформа и анализа тренутног стања са визијом и дефинисаним стратешким циљевима. Да је у питању кључни стратешки, плански документ и да је урађен  студиозно и темељито сагласли су се одборници и опозиције и владајуће већине.

Одборници опозиције истакли су да је непотребно издвајање 300 000 КМ за шалтер салу и да се тај новац може усмјерити у неке друге сврхе а да се простор постојеће сале СО може уз мање новца преуредити у шалтер салу. Такође, они сматрају да није неопходно измјештати зелену пијацу већ постојећу реконструисати и преуредити.

Током дискусије о Приједлогу Стратегије развоја, одборница ДНС-а Јована Кундачина истакла је да је  Чемерно природни бисер Гацка и Херцеговине, о чему довољно говори и велика посјећеност недавних активности на овом локалитету. Зато му треба приступити одговорно и стручно, како би Чемерно постало туристички ресурс препознат у читавом региону.

Приједлог Стратегије развоја општине Гацко  усвојен је гласовима позиције. Одборници опозиције били су уздржани. На исти начин  је усвојен Приједлог програма коришћења средстава остварених по основу експлоатације  минералних сировина за 2022. годину, као и  Приједлог програма уређења градског грађевинског земљишта, те План коришћења јавних површина у овој години.

Приједлог Програма коришћења средстава концесионе накнаде за коришћење електроенергетских објеката остварених по основу Закона о концесијама за 2022. годину усвојен је са 11 гласова за и 3 уздржана гласа. Планирана средства по овом програму износе 4 800 000 КМ, а према структури потрошње намијењена су за отплату ануитета по дугорочном кредиту за капиталне инвестиције, те за изградњу примарних инфраструктурних објеката и у друге сврхе (текуће помоћи дјеци и младима, капиталне грантове, стимулисање за запошљавање, субвенције и друго).

Приједлог Плана капиталних улагања усвојен са 11 гласова за и 5 уздржаних.

В.д. начелника одјељења за финансије Миливоје Бољановић истакао је да је у овом мандату промијењена политика трошења средстава,  да се средства искључиво намјенски троше, а да се у процедуру јавне набавке иде након што се обезбиједе средства.

Приједлог Одлуке о кредитном задужењу Општине Гацко усвојен је са 11 гласова за и 4 против.

Средствима из кредита финансираће се асфалтирање путева у руралним подручјима, изградња пројекта санације и реконструкције водоводног система Гацко, изградња зграде за младе брачне парове, набавка опреме за Дом здравља, куповина шалтер сале…

Са једанаест гласова за усвојени су и Приједлог Одлуке о висини плата функционера Општине Гацко и Приједлог Одлуке о висини одборничког додатка.

На сједници су именовани чланови управних одбора јавних установа чији је оснивач Општина Гацко – Дома здравља „Проф. др Саво Бумбић“, Културно – спортског центра, Информативно – културног центра, Центра за Социјални рад и Туристичке организације.

Одборницу су прихватили Приједлог Одлуке о расписивању поновног Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне предшколске установе „Дјечији вртић“ Гацко.

За директора Јавне установе Информативно – културни центар именован је Алексије Гргур.

Због истека мандата разријешен је предсједник и један члан Општинске изборне комисије Гацко. Након тога су именована два члана Општинске изборне комисије, и то Љубомир Бештић –дипломирани правник и Сулејман Тановић – дипломирани криминолог.

Десето скупштинско засједање завршено је одборничким питањима.