//Osobama sa invaliditetom prijeko potrebno obilježavanje i markiranje parking mjesta

Osobama sa invaliditetom prijeko potrebno obilježavanje i markiranje parking mjesta

U okviru projekta „Mjesto za mene“ koji finansira Evropska Unija, Udruženje „Rastimo zajedno“ Gacko u saradnji sa UG “ Tračak nade“ iz Foče danas je u prostorijama Centra za djecu sa posebnim potrebama organizovalo okrugli sto na temu „Obilježavanje i markiranje parking mjesta za osobe sa invaliditetom na teritoriji opštine Gacko“.

Gordana Kekić , predsjednica Udruženja “ Rastimo zajedno “ ističe da su , pored problema arhitektonskih barijera, neobilježena parking mjesta takođe nešto što ovoj osjetljivoj kategoriji društva otežava svakodnevne aktivnosti i dodaje -„Naš cilj je uputiti inicijativu ka lokalnoj skupštini koja bi donijela odluku a nakon toga bi nadležne opštinske službe pristupile realizaciji projekta markiranja parking mjesta za OSI.“

Učesnici okruglog stola složili su se da je samo potrebno ispoštovati zakon koji nalaže da u okviru javnih parkirališta treba obezbijediti najmanje 5% mjesta za OSI od ukupnog broja mjesta.

Više pojedinosti u tonskom prilogu: